Ονομάζομαι Αλέξανδρος Δεδούκος και ασχολούμαι στις αυτοδημιούργητες εταιρείες μου από τα 16 έτη μου. Ξεκίνησα με μια εταιρεία web hosting που απευθυνόταν αποκλειστικά στην ξένη αγορά. Η εταιρεία εξαγοράστηκε το 2008 και αμέσως δημιούργησα την Ελληνική 1Host – Internet Web Services με στόχευση στο Ελληνικό κοινό και την αναδυόμενη Ελληνική αγορά στις υπηρεσίες διαδικτύου. Η εταιρεία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και εως τα μέσα του 2012 είχε ένα ενεργό πελατολόγιο χιλιάδων πελατών. Στο ίδιο διάστημα, περί τα τέλη του 2010 δημιούργησα – μαζί με τον αδελφό μου – μια εταιρεία εστίασης & franchise. Η αρχή έγινε με την εταιρεία “Yogurtlandia” – Ιταλική εταιρεία franchise όπου αναπτύξαμε στην Ελλάδα. Στην πορεία δημιουργήθηκε η εταιρεία “FrozenBAR Hellas” όπου ελέγχει τόσο το franchise της προαναφερθείσας εταιρείας όσο και άλλες, πλέον, εταιρείες & brands που μας ανήκουν. Λίγο μετά το ξεκίνημα της FrozenBar, το 2012, η 1HOST εξαγοράστηκε λόγω φόρτου εργασίας.

Το αντικείμενό μου είναι η προώθηση εταιρειών(marketing) τόσο offline όσο και στο διαδίκτυο – το πλεόν αποτελεσματικό κανάλι προώθησης για τις εταιρείες στην σημερινή εποχή.

Social media / Connect with me:

Facebook | Twitter |  Linkedin |

See you around!