Τι είναι ένα domain name και πως το κατοχυρώνουμε;

Όνομα Χώρου ή Τομέα ή Περιοχής (αγγλικά domain name) στο Διαδίκτυο είναι ένας περιορισμένος τομέας των διεθνών πόρων του Συστήματος Ονομάτων Χώρου (DNS) ο οποίος εκχωρείται για αποκλειστική χρήση σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Το όνομα τομέα ή χώρου δεν ανήκει στο πρόσωπο που του έχει εκχωρηθεί αλλά έχει μόνο την αποκλειστική δυνατότητα χρήσης του για όσο διάστημα έχει καταβάλλει τα τέλη κατοχύρωσης. Ένα όνομα χώρου μπορεί να έχει διάφορες καταλήξεις όπως, .com, .eu, .gr, .net, .org, .info, .biz, .de, .it, .es κλπ, ανάλογα με τη χρήση και τη χώρα προέλευσής του.

Τα domain είναι απαραίτητα ώστε να «φανεί» η ιστοσελίδα σας στο διαδίκτυο. Πίσω από κάθε domain, κρύβεται μια σειρά από αριθμούς(ip). Χρησιμοποιούμε όμως τα domains καθώς είναι πολύ πιο ευκολομνημόνευτα παρά να θυμόμαστε μια σειρά από αριθμούς (π.χ. 82.232.821.23)

 

Μπορείτε να κατοχυρώνετε domain σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. Για να κατοχύρωσετε .gr domain, πρέπει να προσέξετε η εταιρεία να είναι καταχωρητής εγκεκριμένος από την ΕΕΤΤ.