Τα γενόσημα φάρμακα – ή αλλιώς φάρμακα “φασόν” – είναι φάρμακα πιστές αντιγραφές των πρωτότυπων φαρμάκων που όμως η περίοδος πατέντας τους έχει λήξει(10 χρόνια)


Κάθε φάρμακο πατέντα όταν κυκλοφορεί από μια εταιρεία, έχει μια αποκλειστική διάθεση 10 χρόνων όπου δε μπορούν άλλες εταιρείες να βγάλουν το ίδιο φάρμακο. Μετά το πέρας τις 10ετίας η σύνθεση αποκαλύπτεται και μπορούν κι άλλες εταιρείες να βγάλουν το φάρμακο με την ίδια χημική ουσία.

Τα γενόσημα φάρμακα είναι φάρμακα αντιγραφές των πρωτότυπων φαρμάκων, που έχουν παραπάνω από 10 χρόνια ζωή στην αγορά.
Π.χ. φανταστείτε αντί για depon να πείνατε “deepon” – ένα πιστό φάρμακο απο μια άλλη εταιρεία όμως, με τις χημικές ουσίες του ήδη υπάρχον depon..

Και που είναι το πρόβλημα;

Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα φάρμακα φτιάχνονται σε κατώτερες οικονομικά χώρες(Ινδία,κτλ), σε άγνωστες συνθήκες που αποτέλεσμα έχουν την άγνωστη ποιότητα που φτάχνει στο καταναλωτή.


Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα γενόσημα φάρμακα της αγοράς και όλα ελέγχονται σε πολλαπλά στάδια ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητάκαθώς και η αποτελεσματικότητά τους!

Κάντε με follow στο Twitter ώστε να λαμβάντε πρώτοι όλες τις τελευταίες αναρτήσεις!